Nalagam

TRACAL-EST 25L, protizmrzovalna tekočina


Prodajna cena:
121,39 €
Spletna cena:
103,19 €

Zaloga

Na zalogi

Izdelek

Ident: 102092

Tehnični podatki

TRACAL EST je koncetrirana protizmrzovalna tekočina za uporabo različnih inštalacijskih razvodih (solarne inštalacije, ogrevanje, hlajenje…).
Tekočina je koncentrat zelo nizke toksičnosti hladilnega sredstva proti zmrzovanju izdelana na osnovi propilenglikola, namejena predvsem uporabi v inštalacijah solarnih sitemov. Tekočina je neagresivna do kovin, kot so aluminij in njegove zlitine, medenina, baker, jeklo, železo itd.

Prednosti:
- nizka toksičnost
- delovno območje do -40°C
- inhibitorni izdelek proti koroziji

Priprava raztopine
100% ..... -40°C
90% ..... -33°C
80% ..... -25°C
75% ..... -21°C
50% ..... -11°C
25% ..... -8°C

Fizikalne lastnosti
- videz, agregatno stanje: tekočina
- barva: modra
- vonj: brez vonja
- pH: 8
- začetno vrelišče in območje vrelišča: 107°C
- plamenišče: 115°C
- parni tlak: 19,183
- relativna gostota: 1,05g/cm3

Idealna za uporabo v sončnih kolektorjih in solarnih inštlacijah. Ščiti inštalacije pred zmrzovanjem in korozijo. Ne vsebuje fosfatov ali aminov. Preprečuje nastajanje usedlin v hladilnih sistemih. Tekočina je biološko razgradljiva in netoksična.